Betre inneklima med
Vest Energiteknikk


Varmepumper er ein fornybar energiløysing, for deg som stiller høge krav til
inneklima og miljøvenleg oppvarming. Vest Energiteknikk levera varmepumper av
god kvalitet til private, bedrifter og i den offentlege marknaden over heile landet.

Ein grønare bustad

Varmepumper gjev deg ein grønar heim, ved å nytte den naturlege lufta ute
til oppvarming. Utelufta distribuerast til bustaden der den avgjer ein
lun og behageleg varme.

Om oss

Vest Energiteknikk er eit nyetablert selskap i Nordfjord. Vi ynskjer
å delta i det grøne skiftet ved å levere energieffektive varmepumper
til private, og i den offentlege marknaden over heile landet.
Vi levera blant anna varmepumper av merket, Samsung, Daikin, Nibe,
og Toshiba.
Våre verdiar er:
  • Pålitelegheit
  • Innovasjon
  • Engasjement
  • Miljøbevisstheit
Verdiane er grunnleggjande for arbeidskulturen i Vest Energiteknikk,
der vi gjer vårt beste for å etterleve desse verdiane i vårt arbeid.

Våre produkt

Vi levere varmepumper og kjølemaskiner frå leiande produsentar

Les meir om våre løysingar og varmepumper

Les meir